Is de werking van homeopathie aantoonbaar?

Na meer dan 20 jaar ervaring en 5 jaar opleiding tot homeopaat kunnen wij vanuit onze homeopathiepraktijk zeggen, dat we voldoende empirische resultaten zien om te kunnen zeggen: homeopathie werkt.

In onze praktijk zijn mensen als homeopaat aan het werk die wetenschappelijk zijn opgeleid. Als wetenschapper ben je op zoek naar objectief bewijs. Je zou willen werken op basis van evidence based medicine.

In de praktijk blijkt EBM echter in de reguliere zorg al erg moeilijk en de methodes voor bewijsvoering die binnen de reguliere geneeskunde voor EBM worden gehanteerd zijn niet toepasbaar op de homeopathie, omdat de homeopathie heel anders werkt.

Dit wordt hieronder uitgelegd.

Actiegeneeskunde

De reguliere zorg kun je typeren als 'actiegeneeskunde'. Als u bijvoorbeeld rugpijn heeft en met pijnstillers actief de pijn weet te onderdrukken, kunt u makkelijker in beweging blijven. Herstel is een zaak van uw zelfgenezend vermogen. Zie bijvoorbeeld thuisarts.nl.

Een algemeen geaccepteerde manier om de werking van geneesmiddelen aan te tonen is dubbelblind onderzoek. De werking van pijnstillers kun je dubbelblind aantonen, omdat ze actief ingrijpen in het lichamelijk systeem.

Reactiegeneeskunde

De homeopathie is 'reactiegeneeskunde'. Met een homeopatisch middel zet je het zelfgenezend vermogen aan tot reactie.

Iedereen is uniek en daarmee is ook de reactie van iedereen uniek. Als iemand, iemand een schop geeft, kan de reactie daarop heel divers zijn (boos, lachen, huilen, etc.). De reactie hangt af van persoon, omstandigheden, etc.

Met dubbelblind onderzoek zul je derhalve aantonen dat iedereen net even anders reageert op dezelfde homeopatische middelen. Daarom is dubbelblind onderzoek niet geëigend als onderzoeksmethodiek om aan te tonen dat homeopathie werkt.

Als homeopaat kijk je naar het ziekteproces, het ontstaansproces van een ziekte. Wij doen vaak niet zoveel op de huidige situatie, maar kijken veeleer naar de weg die geleid heeft tot dit (eind)resultaat en behandelen mensen daarop.

Bijvoorbeeld: u heeft een systemische ontsteking. Regulier zal dan worden ingezet op het onderdrukken van deze ontsteking. De homeopaat zal kijken wat in het leven van de cliënt ertoe heeft geleid dat hij/zij nu met deze ontsteking zit en zal daarop gaan behandelen. Door het ziekteproces te behandelen, wordt de grond voor de ontsteking als het ware weggenomen.